Metodika

Tato sekce je určena zejména pro ty z vás, kteří jste se rozhodli věnovat se mediální výchově v praxi. Najdete zde náměty, lekce a materiály, které by se Vám při výuce mohly hodit. Většina textů je výsledkem práce studentů FSV UK, kteří se účastnili semináře o mediální výchově. Netvrdíme, že Vás naše nápady oslní, myslíme si ale, že by Vám mohly být dobrou pomůckou či inspirací. Některé jsou kratší, jiné delší, některé obsahují pracovní listy, jiné obrázky či multimediální přílohy, některé jsou námi v praxi ozkoušené a prošly zdárně ohněm výuky, jiné na svou chvíli teprve čekají.

Věříme ale, že si naše náměty jednoduše uzpůsobíte, protože sami nejlépe víte, jakcí jsou Vasi žáci a studenti a co potřebují.

Děkujeme Vám za shovívavost (a za všechny Vaše připomínky a návrhy na vylepšení)

PODTÉMATA
Něco navíc
Média a realita
Tematické plány
Jak se co dělá
Nová média
Lidé v médiích
Média a paragrafy
Reklama
Média a zábava
Stereotypy v médiích
Vlastnictví médií
Mediální obsahy
Dějiny médií

Metodické náměty a materiály, které pomohou žákům a studentům vnímat dějinný vývoj médií a roli médií v dějinách.

Média a my

Zde najdete scénáře výukových hodin, jejichž realizace přispívá k rozvíjení vnímání a uvědomování si role médií v každodenním životě jednotlivce i společnosti.