Média a paragrafy

ČLÁNKY NA TÉMA „MÉDIA A PARAGRAFY”
Autor: Barbora Žežulková, vloženo 03.01.12
Svoboda slova

Cílem této vyučovací hodiny je nejen nastínit žákům jaká práva mají, ale také dospět k pochopení, kam až mohou ve své svobodě projevu zajít. Důležitá je také problematika cenzury, žáci by měli poznat její základní druhy a podoby, pochopit, jak a proč k ní dochází, a také porozumět tomu, proč je v demokratických zemích cenzura nepřípustná.

Autor: Lenka Šubířová, vloženo 03.01.12
Naše práva ve vztahu k médiím

Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do svého soukromí a před zveřejňováním údajů o své osobě. Podle občanského zákoníku je pro publikování písemností osobní povahy a obrazových a zvukových záznamů nutné svolení dotčené osoby. Lekce by měla žáky seznámit s jejich základními právy ve vztahu k médiím.