Nová média

ČLÁNKY NA TÉMA „NOVÁ MÉDIA”
Autor: Šimon Halamásek, vloženo 19.03.13
Jak hledat na internetu

Metodika pro učitele středních škol, která by jim měla pomoci naučit žáky využívat internetové zdroje tím, že jim ukazuje, jak efektivně využívat internetové vyhledávače.

Autor: Helena Pavličíková, vloženo 24.02.12
Žijeme mezi maskami?

Cílem lekce je přimět žáky k přemýšlení o zásadách bezpečné virtuální komunikace.

Autor: Petra Šarešová, vloženo 24.02.12
Publikum spolutvůrcem obsahů aneb Věrohodnost informací na intenetu

Žáci by si v rámci hodiny měli uvědomit, že ne všechny informace na internetu jsou pravdivé, jelikož je tam může vložit kdokoliv.

Autor: Eva Samšuková, vloženo 23.02.12
Nová média pro seniory

Cílem práce Nová média pro seniory je nejen shrnout aktuální stav vzdělanosti českých seniorů na poli nových médií, ale hlavně přinést argumenty, které by měly seniory motivovat ke vzdělávání se se v této oblasti. Součástí práce jsou také konkrétní příklady, spočívající v praktickém přiblížení dvou internetových aplikací seniorům.

Autor: Michal Pavec , vloženo 03.01.12
Internetové zpravodajství

Cílem lekcí není podat vyčerpávající souhrn všech poznatků týkajících se problematiky internetového zpravodajství. Studenty by aktivita mělo dovést k přemýšlení o hledání cest, které vedou k ověřené zpravodajské informaci. Praktická cvičení by jim také měla pomoci v pochopení toho, jak se zpráva na internetu vytváří.

Autor: Pavla Vírová , vloženo 03.01.12
Internet

Lekce směřuje žáky k základnímu přemýšlení o svém chování na internetu, dále je stručně seznamuje s vývojem internetu a s problematikou ochrany osobních dat.