Vlastnictví médií

ČLÁNKY NA TÉMA „VLASTNICTVÍ MÉDIÍ”
Autor: Václav Zeman, vloženo 03.01.12
Koncentrace vlastnictví

Aktivita přibližuje studentům výrazný jev mediální scény, kterým je koncentrace vlastnictví. Studenti srovnají pozitivní i negativní dopady koncentrace vlastnictví na mediální organizace na národní i nadnárodní úrovni.

Autor: Karel Svoboda, vloženo 03.01.12
Média veřejnoprávní a soukromá

Žáci by si měli uvědomit význam rozdělení médií na veřejnoprávní a soukromá, vědět jaké rozhlasové a televizní stanice patří do které z obou skupin a pochopit způsob financování obou uvedených typů vysílacích médií.

Autor: Marek Čihák, vloženo 03.01.12
Rozhlas - komerční nebo veřejné služby?

Cílem je ukázat žákům středních škol a gymnázií, v čem se liší komerční rozhlasové zpravodajství od veřejnoprávního rozhlasového zpravodajství, a co vystihuje tzv. infotainment. Žáci by si na konci hodiny měli uvědomit, že komerční nerovná se vždy špatný.