O portálu

Vítáme Vás na portálu medialnigramot­nost.cz

Portál v současné době (počátek roku 2012) prochází úpravami, které spočívají zejména ve vkládání nových materiálů. Každý den zde přibývá několik nových metodických námětů a dokumentů v dalších sekcích. Děkujeme tedy za shovívavost a věříme, že se sem budete vracet (a že budete příjemně potěšeni přibyvšími novinkami).

Portál vzniká díky finanční podpoře FRVŠ.

Tyto stránky by měly být důležitým místem pro všechny, kteří se zabývají MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTÍ či MEDIÁLNÍ VÝCHOVOU. Měly by tedy sloužit studentům, učitelům, rodičům i odborníkům.

Věříme, že zde najdete, co hledáte.

Portál v současné době prochází vývojem, věříme ale, že vám již nyní můžeme být užitečnou oporou. Těšíme se z vaší přízně a uvítáme vaše připomínky a náměty na zlepšení obsahu (ty, prosím, pište správci tohoto portálu, Radimu Wolákovi na adresu wolak@fsv.cuni.cz)

Portál provozuje Centrum pro mediální studia Fakulty sociálních věd UK, jehož členové se dlouhodobě věnují podpoře mediální výchovy a rozvoji mediální gramotnosti obyvatel ČR.