Dějiny médií

Metodické náměty a materiály, které pomohou žákům a studentům vnímat dějinný vývoj médií a roli médií v dějinách.

ČLÁNKY NA TÉMA „DĚJINY MÉDIÍ”
Autor: Eva Brichová, vloženo 19.03.13
Propaganda v komunistickém Československu

Cílem aktivity je seznámit žáky se socialistickou propagandou v Československu, se kterou se sami neměli možnost seznámit, avšak jejich rodiče/prarodiče s ní byli konfrontováni dennodenně.

Autor: Martina Janebová, vloženo 03.01.12
Úloha rozhlasu v historických meznících

Autorka se pokusila připravit materiál pro vyučující historie, kteří se ve svém výkladu dostali do období dějin Československého státu konce 2. světové války, událostí kolem roku 1948 a následujících čtyřiceti let komunistické vlády. V tomto období zahrnujícím několik dekád se soustředí na důležité dějinné mezníky, ve kterých sehrálo rozhlasové médium a jejich aktéři úlohu informační, propagandistickou, ale také státotvornou.

Autor: Lucie Macků, vloženo 03.01.12
Komunistická ideologie a česká filmová pohádka v 50. letech

Studentům by tato hodina měla přinést prohloubení znalostí z historie 20. století, pochopení spojitostí komunismu s každodenním životem a uvědomění si principů cenzury a povinné spolupráce tehdy nesvobodného tisku s komunistickou ideologií.

Autor: Kalemba Jan, vloženo 03.01.12
Rozhlasové vysílání v ČR - včera a dnes

Studenti získají základní informace o fungování rozhlasu, jeho historickém kontextu a současném stavu české rozhlasové krajiny.

Autor: Mikoláš Tuček, vloženo 02.01.12
Historie herní žurnalistiky

Herní žurnalistika, ať už se jedná o papírové časopisy nebo o internetové magazíny, je součástí progresivně se rozvíjejícího trhu s počítačovými hrami. Nejen proto je zajímavé blíže nahlédnout její historii.

Autor: Dominika Záveská, vloženo 02.01.12
Historie tisku a audiovizuálních médií

Lekce se zabývá historií tisku a audiovizuálních médií. Jedná se o téma vhodné do výuky dějepisu, rozsahem patrně na jednu až dvě vyučovací hodiny. Text je doplněn obrazovými materiály.

Autor: Dagmar Smrčková, vloženo 02.01.12
Co je bulvár a kde se toto označení vzalo?

Cílem lekce je ukázat, že bulvární tisk má v rámci mediálních produktů své místo již od první poloviny 19. století, zpřehlednit jeho charakteristické rysy, odůvodnit je a ujasnit si jeho odlišnosti od tzv. seriózního tisku.

Autor: Dagmar Jančárková, vloženo 02.01.12
Dějiny reklamy

Lekce seznamuje studenty se základním dějinným vývojem reklamy. V praktické části je pak vede k hlubšímu přemýšlení o roli reklamy v současnosti.