Média a realita

ČLÁNKY NA TÉMA „MÉDIA A REALITA”
Autor: Kateřina Budská, vloženo 19.03.13
Televizní postavy a realita

Lekce pro předškoláky má dětem názorně naznačit, že to, co vidí v televizi v pohádkách a potažmo i v další dětské televizní produkci, není možné spojovat s reálným světem.

Autor: Aleš Talácko , vloženo 04.01.12
Klíčníci

Lekce má žákům přiblížit proces tzv. gatekeepingu. Vžijí se do role „klíčníků“, kteří rozhodují o mediálních obsazích. Na základě získaných zkušeností žáci dospějí k uvědomění si faktu, že média reflektují jen malou část událostí, které jsou součástí reality okolního světa.

Autor: Irena Ryšánková , vloženo 04.01.12
Lžou novináři?

Cílem lekce je poukázat relativitu mediální výpovědi ve vztahu k realitě. Jak zrcadlí média realitu? Materiál by měl pomoci žákům uchovat si zdravý odstup od mediálních obsahů a vysvětlit, že postoj „je to pravda, protože to psali v novinách“ neplatí.

Autor: Tereza Kolínková , vloženo 03.01.12
Manipulace s realitou - úprava fotografií v časopisech pro mládež

Lekce se snaží přiblížit žákům rozdíl mezi realitou a výsledným produktem, který je představován jako realita v časopisech určených mládeži. Žáci mají v této lekci pochopit důvody, základní způsoby a účinky grafické manipulace.

Autor: Kristýna Pivodová, vloženo 03.01.12
Jsou média zrcadlem?

Cílem této hodiny je dokázat žákům, že média nejsou a ani nemohou být zrcadlem světa. Jednou z premis mediálních studií, kterou by si měli žáci osvojit, je teorie konstrukce reality a významů médii. Existuje rozdíl mezi realitou a jejím mediálním obrazem, média tedy nejsou a ani nemohou být zrcadlem světa kolem nás.