Mediální obsahy

ČLÁNKY NA TÉMA „MEDIÁLNÍ OBSAHY”
Autor: Joanna Bilanová, vloženo 19.03.13
Důležité je nejen vědět, co říkáme, ale i jak to říkáme!

Důležité je nejen vědět, co říkáme, ale i jak to říkáme! Aneb jak moc lze ovlivnit percepci diváka tím jak je zpráva přednesená.

Úkolem lekce je poučení žáků o tvorbě zpráv v televizním zpravodajství. Nastínění problematiky ověřování minimálně ze dvou zdrojů a vysvětleni pojmu „nestrannosti zpravodajství“. Na praktických cvičeních si budou moci žáci ověřit, jak jednoduché je ovlivňovat význam textů, které se ve zpravodajství objevují.

Autor: Markéta Žižková, vloženo 16.03.12
Negativita v médiích

V současné době se v médiích setkáváme stále častěji s negativními zprávami. Tedy se zprávami, které pojednávají například o přírodních katastrofách, kriminálních činech (krádeže, znásilnění, vraždy) nebo válkách či dalších konfliktech na národní i mezinárodní úrovni. Je ovšem nutné položit si otázku, zda je svět, v němž žijeme, opravdu tak „zlý a nebezpečný“.

Autor: Václav Hanzlík, vloženo 16.03.12
Jak poznáme bulvár?

V dnešní době, kdy se na nás valí informace z velkého množství informačních kanálů, je velmi důležité, aby se člověk dokázal v mediální nabídce orientovat a stal se mediálně gramotným. K tomu by měla napomoci i tato práce, která je zaměřena na situaci na českém trhu tištěných médiích, primárně se věnuje rozlišení mezi bulvárním a seriózním denním tiskem.

Autor: Monika Trojanová, vloženo 17.02.12
Titulek a fotografie v internetovém zpravodajství

Lekce se zabývá spojením titulku a fotografie a jejich rolí v médiích. V rámci hodiny se studenti naučí rozpoznat titulek bulvární a nebulvární titulek, vybrat k němu fotografii. Cílová skupina využívá nejčastěji internet, proto se lekce zaměřuje zejména na internetové zpravodajství.

Autor: Štěpán Pudlák, vloženo 03.01.12
Televizní reportáže pohledem mediálních studií

Cílem lekce je přiblížit studentům základní způsoby analýzy mediálních obsahů. Rozbor konkrétních tří reportáží z různých pohledů (společenské fungování televize, tvorba příspěvků, sémiotické postupy, zpravodajské hodnoty, apod.).

Autor: Radka Zajícová, vloženo 03.01.12
Specifika rozhlasu a televize

Práce se zaměřuje na audiovizuální média, konkrétně na rozhlas a televizi. Text se věnuje postavení těchto médií v rámci mediálního systému a zároveň se snaží poukázat na specifika jednotlivých médií – rozhlasu a televize.