Média a zábava

ČLÁNKY NA TÉMA „MÉDIA A ZÁBAVA”
Autor: Hynek Lorenc, vloženo 03.01.12
Jak se vyrábí zábava?

Cílem lekce je přiblížit jednotlivé profese podílející se na tvorbě zábavních pořadů v televizi (popřípadě i v jiných médiích, divadle, rádiu…). Student by měl pochopit, jakou mají jednotlivé profese v procesu úlohu. Díky uvědomění si výrobního procesu a všech jejich složek může student daleko lépe hodnotit mediální sdělení a snáze pochopit médium jako celek.

Autor: Tereza Nejedlá, vloženo 03.01.12
Lifestylové časopisy

Téma časopisů životního stylu je sice spíše okrajovým tématem, ale vzhledem k tomu, že obliba a čtenost těchto magazínů neustále roste, a to nejen u nás ale celosvětově, je důležité, aby se s ním studenti alespoň ve zmenšené míře seznámili. Je totiž velmi pravděpodobné, že se už dnes setkávají, nebo později budou setkávat s těmito tiskovinami mnohem častěji a na větší bázi dobrovolnosti než s ostatními formáty.

Autor: Martina Obůrková, vloženo 03.01.12
Je svět kolem nás zábavný?

Návrh této vyučovací hodiny si klade za cíl pomoci rozvíjet schopnost žáků kriticky přistupovat k mediální produkci, selektivně využívat mediální nabídku a udržovat si od ní zdravý odstup. Přimět žáky k zamyšlení, že zpravodajství je zboží jako jakékoliv jiné. A že cílem mediální organizace je, aby se zákazníkům toto „zboží“ natolik líbilo a bavilo je, že jej budou vyhledávat i nadále. Lekce má mimo jiné upozornit žáky na fakt, že svět, který prezentují média, není světem skutečným.