Reklama

ČLÁNKY NA TÉMA „REKLAMA”
Autor: Monika Štáfová, vloženo 24.02.12
Děti vs. reklama na alkohol

Po absolvování této lekce by studenti měli být schopni samostatně rozeznat reklamy, které se na venek jeví, že nejsou mířeny na jejich věkovou skupinu, ale realita je jiná.

Autor: Václav Kuba , vloženo 03.01.12
Reklama v médiích

Lekce žáky seznámí s pojmem reklama, určí několik typů reklamy, zmíní se o způsobu nasazování reklamy do médií. Slouží jako úvod do této problematiky. Během lekce by se děti měly blíže seznámit s podstatou reklamy, uvědomit si, jakým způsobem bývá reklama do médií zařazována a uvědomit si, kde všude se lze s reklamou setkat.

Autor: Jakub Hein , vloženo 03.01.12
Guerilla marketing

Cílem této lekce je obeznámení žáků s pojmem „guerilla marketing“, tzn. marketingem využívajícím netradičních postupů pro získání potenciálního zákazníka a s těmito postupy samotnými. Žáci si nejprve na základě konkrétních příkladů uvědomí, kdy a kde se s guerilla marketingem již setkali, a poté se sami pokusí nějaký projekt využívající principů guerilla marketingu navrhnout.

Autor: Petra Hojovcová, vloženo 03.01.12
Reklama a umění

Reklama a komerční sdělení nejrůznější podoby nás obklopují téměř všude. Řada analýz reklamy se již věnuje rozboru jejího obsahu, vhodnosti vzhledem k dopadu na cílovou skupinu, zvláštní pozornost je pak věnována klamavé reklamě. Autorka nabízí pohled na reklamu z jiného úhlu: představuje ji jako druh umění. Cílem lekce by mělo být vyvolání diskuse a vytvoření vlastního postoje k danému tématu.

Autor: Jaroslav Matyáš, vloženo 03.01.12
Reklama a my

Tato modelová hodina se zabývá tématem reklamy. Cílem je umožnit studentům, aby nahlédli pod pokličku principům mediálního trhu a uvědomili si součinnost médií a komerčního sektoru. Pokud jim ukážeme vztahy mezi finančními zdroji médií a obsahem médií, dokážou se lépe bránit manipulaci a dokážou si sami dělat názor na nabízené obsahy. Téma skrytých vlivů na mediální obsahy je velice složité a zahrnuje komplikované společenské i politické tlaky, proto se v tomto bloku zaměříme pouze na vztah médií a komerčního sektoru, jehož nejdůležitějším nástrojem, jak ovlivňovat média, je reklamní trh.

Autor: Václav Ettler, vloženo 03.01.12
Život ve světě značek

Lekce pomáhá žákům uvědomit si, jakou roli v našich životech hrají značky a značkové výrobky. V rámci realizace metodiky by se také měli zamyslet nad tím, jaké hodnoty pro nás značky mají, a jestli je to správné.