Dějiny reklamy

( Dagmar Jančárková )

Lekce seznamuje studenty se základním dějinným vývojem reklamy. V praktické části je pak vede k hlubšímu přemýšlení o roli reklamy v současnosti.

Reklama nás provází na každém kroku, je prakticky všudypřítomná. Setkáme se s ní na ulicích (billboardy, city ligty, plakáty), v médiích, dostane se i do našich domovů pomocí letáků. Člověk se postupem času stává vůči reklamě více či méně rezistentní. Většina lidí bere reklamu jako součást svého života, jako něco, co tady s námi prostě je. V médiích se v současné době probírají především účinky reklamy a její dopad na chování jedinců, o dějinách reklamy zase tak často řeč není. Studenty zaujme přehledně pojatý dějinný vývoj reklamy, mohl by jim přinést nové informace, obohatit je a možná jim i poskytnout nový pohled na útoky mediálních agentur na každého z nás.

Motto: Reklama byla, jest a bude. Ona jest nejmocnější pákou obchodu, neboť není uměním zboží vyrobiti, ale uměním je prodati, doporučiti jej. Reklama je alfou i omegou obchodu. Ona byla po všechny časy a bude, dokud lidstvo nezahyne. (Zdenko Šindler)

Dějiny reklamy – metodika

Dějiny reklamy – prezentace

VÁŠE HODNOCENÍ ČLÁNKU „Dějiny reklamy”
TITUL(Y):
JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
E-MAIL:
TEXT VAŠEHO KOMENTÁŘE:
VAŠE HODNOCENÍ TOHOTO ČLÁNKU

průměrný

 

kvalitní

 

fantasický
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU „Dějiny reklamy”
05.05.2012   Marketa Jindrová

Dějinný přehled vývoje reklamy je přehledně a srozumitelně popsán jak za českou tak zahraniční část včetně zajímavých příkladů. Protože je výkladová část poměrně dlouhá, navrhovala bych ji zpestřit vizualizací textově popsaných ukázek (grafika cechů, výlohy 20. století, reklama Alfonse Muchy, panáček Vitello). Druhá, praktická část je pro mě trochu překvapivě zaměřena na ukázky a úkoly na současnou reklamu, nijak nenavazující na první, historickou část. Navrhovaná témata diskuse jsou jistě přínosná, ke zvážení je, zda by nebylo vhodnější vést je např. nad srovnáváním reklamy starší a současné na stejný produkt.


 


HODNOCENÍ TOHOTO ČLÁNKU
Článek hodnotil 1 návštěvník

PŘEČTĚTE SI JEHO KOMENTÁŘ