Média veřejnoprávní a soukromá

( Karel Svoboda )

Žáci by si měli uvědomit význam rozdělení médií na veřejnoprávní a soukromá, vědět jaké rozhlasové a televizní stanice patří do které z obou skupin a pochopit způsob financování obou uvedených typů vysílacích médií.

V České republice existují dva typy médií – soukromá a veřejnoprávní. Pro označení tohoto v současnosti platného stavu, kdy vedle sebe působí veřejný a soukromý sektor vysílání, se používá v Evropě pojem duální systém vysílání. To ovšem platí jen pro vysílání televizní a rozhlasové, a to především z důvodu omezeného množství vysílacích frekvencí. Tisková či internetová média se na veřejnoprávní a soukromé nerozlišují.

Média veřejnoprávní a soukromá

VÁŠE HODNOCENÍ ČLÁNKU „Média veřejnoprávní a soukromá”
TITUL(Y):
JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
E-MAIL:
TEXT VAŠEHO KOMENTÁŘE:
VAŠE HODNOCENÍ TOHOTO ČLÁNKU

průměrný

 

kvalitní

 

fantasický
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU „Média veřejnoprávní a soukromá”
02.11.2022  

MILUJU JO NEJLEPSI STRANKA EVER FR FR JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
13.10.2014   Barbora

fajn
04.05.2012   Tereza Krupková

Autor zvolil důležité a zajímavé téma, které by rozhodně na hodině mediální výchovy nemělo chybět a které může sloužit jako vhodné východisko pro dílčí témata jako jsou např. objektivita v médiích, sledovanost, právo v médiích, reklama... Výuka je dynamická, aktivity nápadité a podnětné. Myslím, že takovéto pojetí může mezi studenty vyvolat hlubší zájem o danou problematiku a může se přehoupnout do více vyučovacích hodin. Velmi se mi líbí otázky, které motivují studenty myslet kriticky. Výklad spolu s aktivitami ohledně TV programu a diváků mohou být přínosné a zajímavé i pro žáky druhého stupně ZŠ. Zajímavá je také poslední aktivita, evaluační, kterou však podle mého názoru nejde z časových důvodů do vyučovací hodiny zapracovat. Tento nápad by si zasloužil větší propracování. Myslím, že by bylo vhodné z kodexu Čt vybrat jen důležité a zajímavé informace, protože dokument samotný má 48 stran a jeho text je poněkud náročný. Takto upravenou aktivitu bychom pak mohli použít třeba jako domácí úkol.


 


HODNOCENÍ TOHOTO ČLÁNKU
Článek hodnotili 3 návštěvníci

PŘEČTĚTE SI JEJICH KOMENTÁŘE